BExP-topcollege over Branding: Art or Science? (6 februari 2019)

Denkrichtingen binnen marketing

Binnen de hedendaagse marketing kunnen we verschillende denkrichtingen onderscheiden. Eén van de meest bekende is die van de Australische marketinghoogleraar Byron Sharp. Zijn visie komt er kortweg op neer dat merken en marktsegmentatie er nauwelijks toe doen en dat het vooral om fysieke beschikbaarheid, concurrentie tussen categorieën en massamarketing gaat. Het gedachtengoed is gebaseerd op wetmatigheden in ons koopgedrag die volgens Sharp voor duizenden merken in tientallen industrieën gelden.

Een andere denkrichting die veel aanhangers heeft, is die van de (eveneens) Australische marketingprofessor Mark Ritson. Ritson is ervan overtuigd dat je van marketing geen wetenschap kunt maken en hij heeft een rotsvast geloof in de heilige drie-eenheid van marketing: segmentatie, targeting en positionering. In Ritson’s optiek moeten merken zich meer dan ooit focussen op relevante differentiatie om uiteindelijk gekocht te worden door de consument.

Twee topsprekers

In het eerstvolgende BExP-topcollege op woensdag 6 februari delen en bediscussiëren twee absolute topsprekers uit beide marketingdenkrichtingen hun inspirerende visies: Prof. dr. Roland van der Vorst (FreedomLab en TU Delft) en Wiemer Snijders MSc MA (The Commercial Works). Hun betogen gaan u aan het denken zetten over marketing en branding. Kortom, een topcollege dat u als marketingprofessional niet mag missen!

Brand Executive Platform (BExP)

Het Brand Executive Platform (BExP) is een kennisplatform waar merk- en marketingprofessionals hun kennis en visie op het gebied van markt- en merkgeoriënteerd ondernemen kunnen verrijken, uitwisselen en bediscussiëren. Het BExP verzorgt 4 topcolleges per jaar waar thought leaders uit de wetenschap, consultancy en het bedrijfsleven in een mix van theorie en praktijk hun visie en ideeën uitwisselen met de deelnemers.