BExP-topcollege over Purposeful Branding op 19 december a.s.

Winst mag niet meer alleen in euro’s worden uitgedrukt. Bedrijven moeten tot de verbeelding spreken en betekenisvol zijn. Dus niet alleen de markt, maar ook de maatschappij dienen. Purposeful is het nieuwe adagium. Veel marketingprofessionals zijn er druk mee, maar worstelen met de spagaat tussen de dagelijkse druk op de resultaten en de wens om bij te dragen aan een groter ideaal. Purposeful Branding gaat in de praktijk dan ook vaak niet verder dan mooie, tijdelijke campagnes en het steunen van wat Ngo’s en goede doelen.

De zin en onzin van Purposeful Branding

Tijdens het BExP-topcollege op 19 december gaan we uitgebreid in op de zin en onzin van Purposeful Branding, de laatste inzichten op dat gebied en de belangrijkste hobbels die merken met een ideaal moeten nemen:

  • Wat is de stand van zaken als het gaat om Purposeful Branding en wat zijn de best/worst practices?
  • Hoe kunnen merken de verbinding met klanten en stakeholders versterken door de koppeling met een achterliggende purpose?
  • Hoe veranker je Purposeful Branding binnen een organisatie, zonder concessies te doen aan de commerciële performance?
  • Hoe voorkom je dat Purposeful Branding een marketingtrucje wordt?
  • Moet de merk purpose gekoppeld zijn aan responsibilty/sustainability, of kan er ook sprake zijn van een koppeling met andere idealen?
Deze en andere vragen worden uitgebreid behandeld en bediscussieerd door onze keynote speakers Frank van den Driest en Rob Versloot. De bijeenkomst wordt ingeleid door marketing- en managementcoach Kees Klomp, auteur van het ‘Handboek Betekenisvol Ondernemen’, die een prikkelende beschouwing geeft op ondernemen in de betekeniseconomie.